bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Postępowania Habilitacyjne

 

Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w IM PAN

Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w IM PAN (27.10.2020)

Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w IM PAN (24.10.2019)


dr Bartosz Trojan

(postępowanie wszczęte 27 sierpnia 2020 roku)

Wniosek

Wskazanie IM PAN

Wykaz osiągnięć naukowych

Opis kariery zawodowej

Skład komisji

Zmiana składu komisji

Zmiana składu komisji 2

Zmiana składu komisji 3

Uchwała komisji habilitacyjnej

Decyzja o nadaniu stopnia

Recenzent: prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk (UMK) plik recenzji
Recenzent: dr hab. Joanna Aleksandra Kułaga-Przymus (UMK) plik recenzji
Recenzent: prof. dr hab. Adam Bobrowski (Politechnika Lubelska) plik recnezji
Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Szwarc (Uniwersytet Wrocławski) plik recenzji


dr Maciej Dołęga

(postępowanie wszczęte 21 grudnia 2020 roku)

Wniosek

Wskazanie IM PAN

Wykaz osiągnięć naukowych

Opis kariery zawodowej

Skład komisji

Uchwała komisji habilitacyjej

Decyzja o nadaniu stopnia

Recenzent: dr hab. Tomasz Krawczyk (UJ) plik recenzji
Recenzent: prof. dr hab. Tomasz Schoen (AMU) plik recenzji
Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Lonc (PW) plik recenzji
Recenzent: prof. Philippe Biane (Université Gustave Eiffel) plik recenzji


dr Jan Rozendaal

(postępowanie wszczęte 14 stycznia 2020 roku)

Wniosek

Wskazanie IM PAN

Wykaz osiągnięć naukowych

Opis kariery zawodowej

Skład komisji

Uchwała komisji habilitacyjnej

Decyzja o nadaniu stopnia

Recenzenci:

Recenzent: dr hab. Tomasz Kania (UJ) plik recenzji
Recenzent: prof. dr hab. Piotr Biler (UWr) plik recenzji
Recenzent: prof. dr hab. Mieczysław Mastyło (AMU) plik recenzji
Recenzent: prof. Christian Le Merdy (Université de Franche-Comté) plik recenzji


dr Piotr Achinger

(postępowanie wszczęte 22 września 2021 roku)

Wniosek

Wskazanie IM PAN

Wykaz osiągnięć naukowych

Opis kariery zawodowej

Skład komisji

Zmiana składu komisji

Uchwała komisji habilitacyjnej

Uchwała o nadaniu stopnia

Recenzent: prof. Hélène Esnault (Freie Univ. Berlin) plik recenzji
Recenzent: dr hab. Wojciech Gajda (AMU) plik recenzji
Recenzent: prof. dr hab. Sławomir Cynk (Uniwersytet Jagielloński) plik recenzji
Recenzent: prof. Alexander Schmitt (Freie Univ. Berlin) plik recenzji


dr Panayotis Smyrnelis

(postępowanie wszczęte 02 listopada 2021 roku)

Wniosek

Wskazanie IM PAN

Wykaz osiągnięć naukowych

Opis kariery zawodowej

Skład komisji

Uchwała komisji habilitacyjnej

Decyzja o nadaniu stopnia

Recenzent: prof. dr hab. Piotr Rybka (UW) plik recencji
Recenzent: dr hab. Błażej Wróbel (UWr) plik recenzji
Recenzent: prof. dr hab. Henryk Żołądek (UW) plik recenzji
Recenzent: dr hab. Piotr Kalita (UJ) plik recenzji


dr Grigor Sargsyan
(postępowanie wszczęte 15 września 2022 roku)

Wniosek

Wskazanie IM PAN

Wykaz osiągnięć naukowych

Opis kariery zawodowej

Skład komisji

Uchwała komisji habilitacyjnej

Decyzja o nadaniu stopnia

Recenzent prof. dr hab. Piotr Zakrzewski (MIM UW) Plik recenzji
Recenzent prof. dr hab. Ludomir Newelsk (UWr) Plik recenzji
Recenzent prof. Itay Neeman (University of California Los Angeles) Plik recenzji
Recenzent prof. Menachem Magidor (Hebrew University) Plik recenzjiOpublikował: Jakub Paulus
Publikacja dnia: 23.10.2023
Podpisał: Jerzy Kucharski
Dokument z dnia: 13.03.2020
Dokument oglądany razy: 1 627